Keurmerk Schoon

Bright Cleaning en het Keurmerk Schoon

Bright Cleaning is sinds september 2022 in het bezit van het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk is gestoeld op voldoen aan de NEN 4400-1 norm, de CAO en andere schoonmaakspecifieke eisen en het conformeren aan de bepalingen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Het keurmerk zorgt voor meer transparantie in de markt en verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche. Bij bedrijven met het keurmerk zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zakendoen en over de juiste verzekeringen beschikken. Bright Cleaning verwacht dat borging van kwalitatief marktgedrag door de betrokken partijen een garantie zijn voor goede werkomstandigheden en sociaal opdrachtgeverschap. Door het behalen van dit keurmerk zijn wij ook trots lid van brancheorganisatie Schoonmakend Nederland geworden.

Keurmerk Schoon

Schoonmaakbedrijven die aantoonbaar goed en eerlijk zakendoen
voeren het Keurmerk Schoon. Van de 4.700 schoonmaakbedrijven in
Nederland, zijn bijna 500 bedrijven in het bezit van dit keurmerk. Zij
werken volgens extra eisen op wettelijke regels. Hiermee bieden zij u als
opdrachtgever de zekerheid die u zoekt.

De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon
Kiest u voor een Keurmerk Schoon-bedrijf, dan weet u dat dit bedrijf:

De financiële en personele administratie op orde heeft.

Met de NEN4400-1-certificering (SNA-norm) bent u maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. Het schoonmaakbedrijf draagt belasting en premies correct af en de medewerkers mogen in Nederland werken. Zo bent u als opdrachtgever beschermd tegen naheffing van de Belastingdienst of de Nederlandse Arbeids- inspectie wanneer een schoonmaakbedrijf failliet gaat, haar afdrachts-verplichtingen niet kan nakomen, de personeelsadministratie niet op orde heeft of illegalen in dienst heeft. Het risico dat de achterstallige premie- en belastingafdracht of boetes op u worden verhaald, is dan uiterst gering.

De cao schoonmaak juist toepast.

Het bedrijf betaalt de medewerkers een goed loon (minstens 20% boven het wettelijk minimum), zorgt voor een reële werkdruk en biedt goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioen- opbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmoge- lijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.

Investeert in de vakbekwaamheid van de medewerkers.

Alle nieuwe schoonmaakmedewerkers krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden.

De contractverplichtingen nakomt.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de communicatie tussen het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft ondertekend.

In de code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Het schoonmaakbedrijf draagt zo bij aan een duurzame marktwerking en u loopt minder risico op ketenaansprakelijkheid als u aanbesteedt op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs.

De juiste verzekeringen heeft, dus geen gedoe bij schade.

Stel dat de schoonmaakmedewerker schade bij u veroorzaakt, dan regelt de opzichtverzekering dat het schoonmaakbedrijf verzekerd is voor vergoeding van deze schade. Het schoonmaakbedrijf is immers aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijft u als opdrachtgever met de brokken zitten. Bedrijven met het Keurmerk Schoon hebben dit dus verzekerd.

Jaarlijks op alle bovenstaande onderdelen wordt getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Schoonmakend Nederland

Keurmerk Schoon is het keurmerk van Schoonmakend Nederland. Al meer dan 40 jaar dé brancheorganisatie voor de professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. We komen op voor de belangen van onze leden en verbinden en ondersteunen hen bij hun gezamenlijke en individuele uitdagingen. Hierdoor kunnen onze ondernemers waardevol werk bieden in een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Zo zijn zij in staat succesvol te opereren in een gezond ondernemersklimaat. schoonmakendnederland.nl

Enthousiast geworden? vraag direct een offerte aan!